Zásady ochrany osobních údajů

A) Obecné informace

Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby:

Agentura pro hospodářský rozvoj okresu Cham mbH
Rachelstr. 6
93413 Cham

Telefon: +49 (0) 99 71 / 78-440
Fax: +49 (0) 99 71 / 845-440
E-mail: info@igz-cham.de

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů okresního úřadu Cham
-osobní-

Rachelstr. 6
93413 Cham

Telefon: +49 (0) 99 71 / 78-342
Fax: +49 (0) 99 71 / 845-32
E-mail: datenschutzbeauftragter@lra.landkreis-cham.de

Účely a právní základy zpracování osobních údajů

Účel zpracování vyplývá z § 3 společenské smlouvy společnosti Wirtschaftsfördergesellschaft im Landkreis Cham mbH, která byla založena v roce 1996.

1. provádění všech opatření, která slouží účelu společnosti, a to posílení hospodářské síly v okrese Cham, zejména

a. podpora průmyslu, obchodu, řemesel, služeb a všech živností v regionu.
města, trhy a obce v okrese Cham.

b. provozování inovačních a start-up center

2. společnost může vykonávat veškerou činnost, která je přímo či nepřímo vhodná k naplnění účelu společnosti.

Může zřizovat pobočky a nabývat podíly v podobných nebo rovnocenných společnostech.

V rámci práce s veřejností vám na našich webových stránkách nabízíme řadu informací o požadavcích na založení podniku a o prostorách, které jsou k tomuto účelu k dispozici ve dvou inovačních a start-up centrech (IGZ) v Rodingu a Furth im Waldu.

Když navštívíte naše webové stránky, zpracováváme osobní údaje (více informací viz níže). To se provádí na základě článku 51. Odstavec 1 LKrO, jako dobrovolný úkol v rámci úkolů agentury pro hospodářský rozvoj, ve spojení s čl. 4 odst. 1 bavorského zákona o ochraně osobních údajů (BayDSG) a čl. 6 odst. 1 UAbs. 1 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Proto jsme oprávněni zpracovávat údaje, které jsou nezbytné pro splnění úkolu, který nám přísluší. Pokud je to nutné a přípustné, budou vaše údaje zpracovávány také na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Článek 6 Odstavec 1 Upara.1 písm. a GDPR zpracovává.

Příjemci osobních údajů

Náš webový server provozuje reklamní a marketingová agentura bayerwaldmedia. Osobní údaje, které nám předáte během návštěvy našich webových stránek, zpracovávají naším jménem.

Jak shromažďujeme vaše údaje?
Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Může jít například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?
Některé údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

V této souvislosti si již nyní můžete v „banneru cookie“ zvolit, zda chcete předávat pouze technicky nezbytné údaje, nebo zda chcete využívat i komfortní funkce našich webových stránek.

Vaše práva
Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Máte právo na informace o osobních údajích, které jsou o vás uloženy (čl. 15 GDPR).
 • Pokud jsou zpracovávány nesprávné osobní údaje, máte právo na opravu (čl. 16 GDPR).
 • Pokud jsou splněny zákonné požadavky, můžete požádat o výmaz nebo omezení zpracování (čl. 17 a 18 GDPR).
 • Pokud jste se zpracováním souhlasili nebo existuje smlouva o zpracování údajů a zpracování údajů se provádí automatizovanými postupy, můžete mít právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).
 • Pokud jste se zpracováním souhlasili a zpracování je založeno na tomto souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Zákonnost zpracování údajů prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání tím není dotčena.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte také právo podat stížnost u bavorského zemského zmocněnce pro ochranu osobních údajů. Kontaktovat ho můžete na následujících kontaktních údajích:

Poštovní adresa: P.O. Box 22 12 19, 80502 Mnichov
Adresa: Wagmüllerstraße 18, 80538 Mnichov
Telefon: 089 212672-0
Fax: 089 212672-50
E-mail: poststelle@datenschutz-bayern.de
Internet: https://www.datenschutz-bayern.de/

B) Informace na webových stránkách

Šifrování SSL nebo TLS
Z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrované spojení SSL. Šifrování TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

E-mail
Rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může být ohrožen bezpečnostními slabinami. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Pokud nám chcete zaslat citlivé údaje, doporučujeme zaslat zprávu klasickou poštou nebo e-mail či jeho obsah zašifrovat. Kontaktujte nás (viz kontaktní adresa v části A)).

Soubory protokolu serveru
Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

 • Typ a verze prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Adresa URL odkazujícího subjektu
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • Čas požadavku serveru
 • IP adresa

Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat.

Po ukončení spojení jsou údaje anonymizovány zkrácením IP adresy na úrovni domény, takže již není možné určit odkaz na jednotlivé uživatele.

Kontaktní formulář
Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Údaje zadané do kontaktního formuláře jsou proto zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, když nám pošlete neformální e-mail. Zákonnost operací zpracování údajů provedených do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které nám poskytnete v kontaktním formuláři, budeme uchovávat, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

Soubory cookie
Některé internetové stránky používají tzv. cookies. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Soubory cookie se používají k tomu, aby byly naše webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do vašeho počítače.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. „soubory cookie relace“. Po skončení návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě našich webových stránek.

Při první návštěvě našich webových stránek můžete v „banneru souborů cookie“ rozhodnout, které typy souborů cookie (pouze technicky nezbytné nebo komfortní soubory cookie) se používají. Deaktivace pohodlných souborů cookie může znamenat, že funkce našich webových stránek bude možné používat pouze v omezeném rozsahu.

Používání souborů cookie, které jsou technicky nezbytné pro provoz webových stránek, je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Upara.1 (f) GDPR (oprávněný zájem provozovatele na technicky bezchybném a optimalizovaném poskytování jeho služeb). Souhlas získaný v banneru cookie pro použití pohodlných souborů cookie je založen na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Odstavec 1 Upara.1 Dopis a GDPR (souhlas). Tento souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat s platností do budoucna, a to tak, že kontaktujete provozovatele webových stránek na výše uvedené adrese.

Vyhodnocování chování uživatelů (systémy sledování webu; měření dosahu)
K vyhodnocování chování uživatelů používáme webovou analytickou službu Matomo. Vaše IP adresa je za tímto účelem nejprve anonymizována a teprve poté předána výše uvedenému provozovateli webových stránek k vyhodnocení. Tuto funkci můžete vypnout změnou nastavení v internetovém prohlížeči (opt-out).

V takovém případě se do vašeho prohlížeče uloží soubor cookie pro odmítnutí, který zabrání společnosti Matomo ukládat údaje o používání. Pokud vymažete své soubory cookie, bude vymazán i soubor cookie pro odhlášení společnosti Matomo. Odhlášení je třeba znovu aktivovat při další návštěvě našich stránek.

Fotografie a videozáznamy
V rámci naší práce s tiskem a veřejností pořizujeme fotografie a videa na akcích a schůzkách, na kterých mohou být lidé rozpoznatelní. Subjekty údajů mohou vznést námitku proti zveřejnění. V případě námitky použijte výše uvedené kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů nebo se obraťte na odpovědnou osobu na místě konání akce.

C) Doplňující informace o ochraně osobních údajů pro naši fanouškovskou stránku na Facebooku

Naše fanouškovská stránka na Facebooku (dostupná na adrese: https:%C3%) vám také nabízí možnost dozvědět se více o Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Cham mbH.

Odpovědné osoby
Za provoz naší fanouškovské stránky na Facebooku neseme společnou odpovědnost s Facebookem v souladu s čl. 26 GDPR.
Za tímto účelem jsme se společností Facebook uzavřeli dohodu o společném řízení, která určuje, kdo plní jaké povinnosti v oblasti ochrany údajů.
Tato smlouva mezi společností Facebook a provozovatelem fanouškovské stránky (zde: Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Cham mbH) je automaticky uzavřena při vytvoření fanouškovské stránky.

Společnost Facebook je proto primárně odpovědná za to, aby subjektu údajů poskytla informace o společném zpracování a umožnila mu uplatnit jeho práva na ochranu údajů.
To zahrnuje mimo jiné informační povinnosti podle čl. 12 a 13 GDPR, nakládání s právy subjektu údajů podle čl. Čl. 15 až 22 GDPR, jakož i povinnosti týkající se zabezpečení údajů a podávání zpráv podle čl. 32 až 34 GDPR.

Předpokládáme, že rozsah společné odpovědnosti se vztahuje i na zpracování tzv. „insight data“.

„Údaje o náhledech“ jsou osobní údaje, které jsou shromažďovány v souvislosti s návštěvou stránky. Facebook poskytuje společnosti Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Cham mbH jakožto provozovateli fanouškovské stránky tyto „údaje“ ve formě statistik, např. o chování návštěvníků stránky. Tím by se otevřela možnost neustále optimalizovat naši přítomnost na Facebooku a například zobrazovat personalizované reklamy v rámci Facebooku.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Údaje o správci ve smyslu čl. 4 č. 7 GDPR a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete v části A) Obecné informace.
Kompletní zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook si můžete prohlédnout zde: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Právní základ a účel zpracování údajů
Zpracování osobních údajů shromážděných společností Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Cham mbH prostřednictvím Facebooku by bylo z důvodu tohoto oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR nezákonné. Čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR je přípustné.
Provoz naší fanouškovské stránky na Facebooku však slouží pouze k efektivní vnější prezentaci a reprezentaci společnosti Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Cham mbH na sociálních sítích.

Doba uložení dat
Vaše údaje budou v rámci možností vymazány, jakmile přestaneme provozovat naši stránku na Facebooku.
Jakékoli další ukládání těchto údajů společností Facebook se řídí výhradně ustanoveními zásad ochrany osobních údajů společnosti Facebook a příslušnými podmínkami používání.

Vaše práva

 • Právo na informace, čl. 15 GDPR
 • Právo na opravu, čl. 16 GDPR
 • Právo na výmaz, čl. 17 GDPR
 • Právo na omezení zpracování, čl. 18 GDPR
 • Právo na přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu (kontaktní údaje v části A) Obecné informace).
 • Právo vznést námitku

Svá práva subjektu údajů můžete uplatnit jak vůči společnosti Facebook, tak vůči nám. Vzhledem k tomu, že přímý přístup k vašim uživatelským údajům má pouze společnost Facebook, je nejúčinnějším způsobem, jak se domáhat svých práv jako subjektu údajů, uplatnit je u společnosti Facebook.
Za tímto účelem se obraťte na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.