Struktura naší sítě je podrobněji vysvětlena níže.

Výbory:

 1. Řízení projektu
 2. Výbory organizátorů
 3. Řídící výbor
 4. Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Cham mbH, kancelář IHK Regensburg Cham
1. řízení projektu

Je zřízen tým pro řízení projektu, který organizuje a schvaluje výdaje. Toto projektové řízení přebírá následující úkoly a přijímá rozhodnutí pro síť.

 • na výdaje, které slouží cílům uvedeným v § 1,
 • Účast na veletrzích a dalších akcích,
 • Návrh na zařazení nových partnerů
 • Návrh na vyloučení partnerů ze sítě, kteří porušili tuto dohodu o spolupráci,
 • na výdaje, které slouží k organizaci a koordinaci sítě.

Vedení projektu se skládá ze 4 členů:

 • jedna osoba od každého ze dvou partnerů
 • agentury pro rozvoj podnikání v okrese Cham mbH
 • kanceláře IHK Regensburg, Cham
2. výbory pořadatelů

Partneři zřídili propagační výbory, které mají tyto úkoly:

 • Výměna zkušeností v jednotlivých oblastech
 • Vypracování podnětů a návrhů na zlepšení sítě
 • Rozhodnutí o společných opatřeních v příslušné oblasti

Každá ze společností jmenuje jednu osobu ze své společnosti, která je zároveň oprávněna rozhodovat, do těchto výborů zřizovatelů:

 • Vzdělávání
 • Další vzdělávání
 • Marketing
 • Výzkum a vývoj
3. řídící výbor

Řídicí výbor se skládá z jednoho člena vedení každého partnera. Z řídícího výboru je do vedení projektu zvolena jedna osoba z každého ze dvou partnerů. Volba se provádí prostou většinou hlasů přítomných partnerů. Řídící výbor je volen na období 3 let. Pokud člen vedení projektu odstoupí během tříletého období, řídící výbor zvolí jednomyslnou většinou jeho nástupce na zbývající období.

4 Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Cham mbH a kancelář IHK Regensburg Cham

V řízení projektu je zastoupen příslušný generální ředitel obou partnerů.