Spoluprací v síti lze optimálně koordinovat úkoly a společné činnosti a dosáhnout synergických efektů. Tím se šetří personál a náklady jednotlivých partnerů.

Důležitým cílem proto bylo vytvořit racionalizovanou organizační strukturu, aby administrativní náklady na síť byly co nejnižší. Toho bylo plně dosaženo i v síti kompetencí pro mechatroniku. Celou organizaci, koordinaci, vyúčtování dotací, marketing, personální a veletržní reklamu a koučink pro síť zajišťuje společnost Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Cham mbH.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Cham mbH se ujala koordinace a moderování sítě spolu s vedením projektu, a to s následujícími úkoly:
 • pořádání seminářů a odborných fór,
 • Úprava výměny informací mezi partnery a univerzitami
 • Účast na personálních a obchodních veletrzích,
 • Společné marketingové kampaně pro nábor kvalifikované pracovní síly,
 • Hledání synergického potenciálu v síti
 • Účtování opatření a akcí
 • pokud je to možné, získávání finančních prostředků pro síť.
Faktory úspěchu sítě

 1. Společnosti v síti musí do sebe zapadat
 2. Důsledné využívání silných stránek jednotlivých partnerů sítě a předcházení
  jednotlivec hledí pouze na svou výhodu
 3. Důvěra mezi partnery v síti je rozhodujícím faktorem úspěchu.
 4. Výhody pro každého jednotlivce musí být stanoveny individuálně.
 5. V sítích se soustřeďte na akce, které mají největší šanci na úspěch.
  Posílení spolupráce mezi společnostmi
 6. Pro úspěch je rozhodující respekt, ohleduplnost, upřímnost, otevřenost a porozumění mezi partnery.
 7. Nezávislý kouč pro správu a udržení sítě je lepší způsob, jak začít.
 8. Úspěšná síť vyžaduje také nadšení a odhodlání

„Síť je jako vztah v manželství, pokud se neudržuje, pokud neexistuje důvěra a/nebo pokud jedna osoba pouze využívá tu druhou, je manželství odsouzeno k zániku!“

Služby v síti mechatroniky
 • Využití veřejných finančních programů pro členy (k dnešnímu dni cca 7 milionů EUR na další vzdělávací opatření, výzkumné a vývojové projekty, vybavení technologického kampusu, konstrukci čtyřnohého chodícího robota TRADINNO, …).
 • Pomoc a podpora členům při podávání žádostí o veřejné programy financování výzkumu, vývoje a investic.
 • Koordinace a organizace dalšího vzdělávání zaměstnanců členských firem (např. v oblasti AUKOM, CNC, CAD, robotiky, obráběcích strojů, ….).
 • Jedním z tematických zaměření je vzdělávání prostřednictvím sítě školení v mechatronice, vytváření sítí školicích firem, školení účastníků a získávání účastníků.
 • Organizace tematicky zaměřených setkání sítě pro výměnu a navazování kontaktů mezi členy.
 • Organizace a realizace regionálních odborných fór a mezinárodních odborných fór (např. obráběcí stroje, průmysl 4.0, metrologie, …).
 • Tematická podpora členů v oblasti lidských zdrojů, jako je budování značky zaměstnavatele, akvizice, HR marketing, systémy odměňování prostřednictvím společné pracovní skupiny.
 • Vytváření sítí, koordinace a spolupráce s technologickým kampusem Cham v oblasti mechatroniky, automatizační techniky, výrobní technologie, digitální továrny, řídicí techniky a aditivní výroby (3D tisk).
 • Práce s obrazem na základních školách, středních školách, gymnáziích a FOS/BOS pro technické obory prostřednictvím různých opatření a projektů (např. technika pro děti, roboti Mindstorm LEGO, kurzy CNC, kurzy elektroniky, …).
 • Financování technického vybavení škol cca 100 000 € (CNC stroje, elektronické skříně, LEGO roboti, …)
 • Žádosti o místa pro duální studium na školách a umístění zájemců u členů
 • Propagace firem při náboru zaměstnanců na regionálních veletrzích vysokých škol (Regensburg, Deggendorf, Amberg-Weiden) a dalších personálních veletrzích (školy Eckert, …) a umístění studentů.
 • Inzerce členů v nadregionálních tematických přílohách v regionálních novinách, odborných časopisech nebo jiných médiích.
 • Podpora přeshraniční spolupráce s Českou republikou, Rakouskem a Švýcarskem (hledání vhodných partnerů pro členy).
 • Úzké zapojení členů do strategického a tematického zaměření sítě prostřednictvím otevřené struktury sítě.