Společné cíle sítě

Spolupráce mezi partnery v regionu se má prostřednictvím sítě zlepšit a zintenzivnit. Mezi partnery, ale i mezi zaměstnanci by měla probíhat dobrá a živá výměna zkušeností. Tato výměna by se měla rozvíjet ve všech oblastech společnosti, od školitelů až po vývojáře a personální oddělení.

Spolupráce a vytváření sítí by měly rovněž přispět k zintenzivnění výměny a transferu mezi Vysokou školou aplikovaných věd v Regensburgu, Vysokou školou aplikovaných věd v Deggendorfu, Vysokou školou aplikovaných věd ve Weidenu/Ambergu, dalšími univerzitami a výzkumnými institucemi a partnery.

Projekt se zaměřuje na spolupráci v následujících oblastech, přičemž mechatronika je v každém případě v centru pozornosti: kvalifikace, výzkum a vývoj, marketing a další služby. S postupným rozvojem sítě vzniknou různé spolupráce. Cílem je vyvíjet nové mechatronické výrobky a zdokonalovat výrobní technologie a výrobní zařízení. Kromě toho probíhá společný vývoj s univerzitami nebo partnery mimo region.

Cílem je zintenzivnit spolupráci mezi jednotlivými partnery napříč odvětvími a společnostmi, a tím dosáhnout udržitelného posílení jednotlivých společností. Kromě výměny zkušeností v oblasti vzdělávání má být vytvořen potenciál pro úsporu nákladů a zkrácení doby vývoje. V rámci marketingu a služeb je síť integrována do regionálního marketingu okresu. Organizují se návštěvy veletrhů, zprostředkovávají se kontakty atd. a tím se dosahuje rozhodujícího zlepšení informovanosti o oboru mechatroniky a kompetenční sítě mechatroniky na regionální i celostátní úrovni.

Síť má dále rozšiřovat své nadregionální uznání a význam prostřednictvím společné spolupráce partnerů. Jako tzv. mechatronický klastr má síť přilákat i další partnery pro spolupráci, zákazníky a dodavatele, studenty a kvalifikované odborníky. Za koordinaci a organizaci sítě odpovídá vedení projektu.